Evitol

100 mg obložene tablete

 
Vas zanima obnašanje zdravila Evitol 100 mg obložene tablete ob hkratnem jemanju drugih zdravil? Dodajte Evitol 100 mg obložene tablete v Pregled uporabe zdravil.

Na voljo vam je tudi napredna aplikacija s podatki o produktu Evitol 100 mg obložene tablete in mongih drugih. Vsebuje bolj podrobne informacije, je bolj pregledna in vam omogoča tudi obravnavno večih produktov hkrati.
Spletna aplikacija Evitol

Administrativni podatki iz Centralne Baze Zdravil (CBZ)

IDZP
Imetnik dovoljenja za promet
Krka, d.d., Novo mesto
Režim izdaje
BRp l+p
Zamenljiva zdravila

Evitol 100 mg obložene tablete