Glukoza pliva

100 mg/ml raztopina za infundiranje

Na voljo vam je tudi napredna aplikacija s podatki o produktu Glukoza pliva 100 mg/ml raztopina za infundiranje in mongih drugih. Vsebuje bolj podrobne informacije, je bolj pregledna in vam omogoča tudi obravnavno večih produktov hkrati.
Spletna aplikacija Glukoza pliva

Administrativni podatki iz Centralne Baze Zdravil (CBZ)

IDZP
Imetnik dovoljenja za promet
Pliva Ljubljana d.o.o., Ljubljana
Cena na debelo
Regulirana cena
1.93 EUR
Režim izdaje
ZZ