Infectoscab

5 % krema

 
Vas zanima obnašanje zdravila INFECTOSCAB 5 % krema ob hkratnem jemanju drugih zdravil? Dodajte INFECTOSCAB 5 % krema v Pregled uporabe zdravil.

Na voljo vam je tudi napredna aplikacija s podatki o produktu INFECTOSCAB 5 % krema in mongih drugih. Vsebuje bolj podrobne informacije, je bolj pregledna in vam omogoča tudi obravnavno večih produktov hkrati.
Spletna aplikacija Infectoscab

Administrativni podatki iz Centralne Baze Zdravil (CBZ)

IDZP
Imetnik dovoljenja za promet
Infectopharm Arzneimittel GmbH
Režim izdaje
Rp
Lista
P100