Pogoji uporabe spletne aplikacije Draagle

Zadnja revizija: 22. junij, 2013

Z uporabo "draagle.medicina-danes.si" (stran) potrjujete, da se strinjate s "Pogoji uporabe spletne aplikacije Draagle" (Pogoji uporabe) in se obvezujete, da boste uporabljali stran le v okvirih določenih s Pogoji uporabe. Prosimo, da pozorno preberete Pogoje uporabe. V kolikor se z njimi ne strinjate, strani ne uporabljajte.

Na strani so predstavljene informacije o zdravilih, ki so pripravljene na podlagi Povzetkov glavnih značilnosti (SmPC) zdravil kot tudi drugih virov.

Stran je namenjena splošnemu informiranju in izobraževanju. Njen namen ni pospeševanje predpisovanja, izdajanja, prodaje in uporabe zdravil.

Ne zanašajte se na informacije pridobljene na strani pri njihovi morebitni uporabi v konkretnih primerih. Morebitno zaupanje v informacije pridobljene preko te strani sprejemate z izključno lastnim tveganjem in izključno na lastno odgovornost.

1. Sprejemanje Pogojev uporabe

V nadaljevanju Pogojev uporabe, se izrazi "Draagle", "mi", "naš", "nas" nanašajo na Draagle.com d.o.o. kot lastnika spletne aplikacije, ki je registriran na naslovu Linhartova 15, 1000 Ljubljana. Izrazi "vi", "uporabnik", "končni uporabnik" pa na vas, kot uporabnika spletne aplikacije. Vaše strinjanje s trenutnimi Pogoji uporabe predstavlja popoln in edini dogovor med nami in vami in nadomešča vse morebitne prejšnje dogovore. Draagle.com d.o.o. lahko Pogoje uporabe kadarkoli dopolni ali spremeni, brez da bi vas o tem posebej obveščal.

Zadnja verzija Pogojev uporabe bo objavljena na strani pogoji uporabe in vi jo morate preveriti pred uporabo strani. S tem, ko stran uporabljate, se strinjate, da vas pri tem omejuje vsebina zadnje verzije Pogojev uporabe.

2. Krajevna uporaba

Informacije na strani so namenjene uporabnikom v Republiki Sloveniji. Del gradiva na osnovi katerega so pripravljene vsebine oblikovane, je namreč potrjeno s strani regulatornih organov in velja za območje Republike Slovenije. Kdor se odloči, da bo dostopal do informacij na strani iz drugih držav, se zaveda, da prevzema odgovornost za skladnost tega početja s tamkajšnjo zakonodajo.

3. Uporabniki

Mladoletni

Osebam mlajšim od 18 let uporaba strani ni dovoljena.

Registrirani strokovni uporabniki

Resgistrirani strokovni uporabniki so naročniki strokovne publikacije Medicina Danes, ki jo izdaja Časnik Finance d.o.o.. Registriran strokovni uporabnik lahko postane vsak strokovnjak s področja medicine, farmacije ali veterine, ki je ustrezno kvalificiran, da lahko predpisuje ali izdaja zdravila na recept.

Neprenosljivost

Pravica do uporabe strani ni prenosljiva. Geslo in uporabniško ime, s katerim ste registrirani na strani, morate varovati. Osebno odgovarjate za aktivnosti, ki se na strani dogajajo po prijavi z vašim uporabniškim imenom in geslom. Če ugotovite, da je prišlo do zlorabe vašega uporabniškega računa, ste nas dolžni o tem nemudoma obvestiti.

Razbremenitev od morebitne pravne odgovornosti

Uporabnik se zavezuje, da ne bo škodoval Draagle.com d.o.o., njegovim odgovornim osebam, zaposlenim in poslovnim partnerjem in jih bo branil in razbremenjeval pred tožbami, postopki, navedki, izgubo, odgovornostjo, obveznostmi in stroški nastajajočimi kot posledica:

  • uporabnikovega objavljanja ali posredovanja kakršnegakoli gradiva neposredno nam ali na stran, s čimer krši pravila o intelektualni lastnini, izdaja poslovno skrivnost, škodi dobremu imenu ali krši pravico do zasebnosti katerekoli pravne ali fizične osebe;
  • uporabnikovih zavajanj v povezavi z uporabo naše strani;
  • uporabnikovega neupoštevanja Pogojev uporabe;
  • zahtev nanašajočih se na kakršnokoli odgovornost, izgubo ali stroške povezane z uporabnikovim dostopom do strani in njene uporabe, vključno s pridobitvijo kakršnihkoli informacij.

Draagle.com d.o.o. si pridržuje pravico, da na lastne stroške sproži postopek za povrnitev škode povzročene z vaše strani in z uporabo strani se strinjate, da boste v tem postopku sodelovali z nami.

4. Avtorske pravice in blagovne znamke

Oblika določenega gradiva na spletni strani je naše avtorsko delo in ga kot takega ščiti slovenska in mednarodna legislativa o intelektualni lastnini. Imena produktov, proizvajalcev in določena vsebina so lahko zaščitene blagovne znamke oziroma imajo avtorske pravice zanje drugi. Kakršnokoli kopiranje, razpečevanje ali objavljanje teh elementov je prepovedano, razen če je v Pogojih uporabe navedeno drugače.

5. Urejanje, brisanje in spremembe

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenimo ali izbrišemo katerikoli dokument, informacijo ali drugo gradivo, ki se pojavlja na strani.

6. Oglaševalci

Deli strani so oddani oglaševalcem. Preko nekaterih lahko dostopate do oglaševalčeve spletne trgovine ali predstavitvene strani. Za kakršenkoli nakup opravljen pri oglaševalcu ali kakršnokoli odločitev, sprejeto na osnovi informacij v oglasu ali na oglaševalčevi informativni strani, Draagle.com d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in se iz odnosa med vami in oglaševalcem izključuje. Prisotnost oglasov na naši strani ne pomeni nikakršnega priporočila oglaševanih produktov in storitev z naše strani, ne glede primernost produktov/storitev za vas, ne glede njihove kvalitete. Z uporabo strani se strinjate, da se ne boste zanašali na informacije povezane z oglaševanimi produkti/storitvami, ki so navedene na naši strani.

7. Povezave na druge strani

Na strani se lahko nahajajo povezave na druge strani. Draagle d.o.o. nima pregleda nad in vpliva na vsebino teh strani in zato ne sprejema nobene odgovornosti za vaše aktivnosti na teh straneh in njihove posledice, kot tudi ne za posledice temelječe na pridobitvi informacij s teh strani. Ko se odločite za dostopanje do strani, do katere je objavljena na naši strani povezava, sprejemate nase vse tveganje povezano s tem.

8. Nepravilnosti na strani in interpretacija informacije

Informacije na strani so lahko nepravilne zaradi tehničnih napak, tipkarskih napak, naše napačne interpretacije gradiva ali napak v samem gradivu. Pridržujemo si pravico, da informacije kadarkoli popravimo, spremenimo ali umaknemo brez predhodnega obvestila.

Medicinske in farmacevtske informacije

Stran je namenjena podajanju splošnih medicinskih in farmacevtskih informacij za namen splošnega izobraževanje o predstavljeni materiji. Objavljene medicinske in farmacevtske informacije niso strokovni nasveti in ne nadomeščajo osebnega posveta z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom. Za odgovore na vprašanja v zvezi z boleznimi, njihovimi simptomi in njihovim zdravljenjem ali prepečevanjem, se morate vedno obrniti na za to kvalificiranega zdravstvenega strokovnjaka. Če sumite, da imete zdravstvene težave, se prosimo nemudoma obrnite na za to kvalificiranega zdravstvenega strokovnjaka. Nikdar ne smete neupoštevati nasveta kvalificiranega zdravstvenega strokovnjaka, zaradi česarkoli prebranega na naši strani.

Ne zanašajte se na informacije pridobljene na strani pri njihovi morebitni uporabi v konkretnih primerih. Morebitno zaupanje v informacije pridobljene preko te strani sprejemate z izključno lastnim tveganjem in izključno na lastno odgovornost.

Interpretacija informacij

Pri pripravi informacij kopiramo, interpretiramo in povzevamo gradivo z veliko skrbnostjo, a kljub temu je možno, da kopiranje, interpretiranje in povzemanje ni pravilno, zaradi tehničnih, tipkarskih ali kognitivnih napak. Interpretiranje in povzemanje že samo po sebi spreminja izvorno informacijo in zato tak postopek vzpostavlja pogoje za izgubljanje ali nepravilno spreminjanje informacij. Z uporabo strani potrjujete, da ste seznanjeni z možnostjo, da pomembne informacije manjkajo, niso pravilno podane ali pa so podane nerazumljivo in da zaradi tega ne boste kakorkoli terjali odgovornosti Draagle.com d.o.o..