Vas zanima obnašanje zdravila Loram 2,5 mg tablete ob hkratnem jemanju drugih zdravil? Dodajte Loram 2,5 mg tablete v Pregled uporabe zdravil.

Na voljo vam je tudi napredna aplikacija s podatki o produktu Loram 2,5 mg tablete in mongih drugih. Vsebuje bolj podrobne informacije, je bolj pregledna in vam omogoča tudi obravnavno večih produktov hkrati.
Spletna aplikacija Loram

Administrativni podatki iz Centralne Baze Zdravil (CBZ)

Trigonik B
Relativna prepoved vožnje
Da
IDZP
Imetnik dovoljenja za promet
Lek d.d.
Režim izdaje
Rp
Lista
V